Ügyviteli titkár

OKJ 54 346 02

A képzés célja: Az ügyviteli titkár képzés kiindulópontja a munkavégzés tárgyi, személyi feltétele, dokumentációs háttérfeladatok végzése, pályaválasztáshoz, munkavállaláshoz és -végzéshez kapcsolódó alap és munkajogi ismeretek. Az érettségire épülő képzés része az idegen nyelvi asszociatív memória és szakmai kompetencia fejlesztés és az induktív nyelvtanulási készségfejlesztés, mely külföldi és magyar ügyfelekkel való szakmai kommunikációra teszi képessé őket. A képzés során a tanulók elsajátítják a rendezvényszervezési, konferencia, protokoll területek iratkezelési előírásait, szöveg- és adatbeviteli feladatok végzését, szövegszerkesztési és dokumentumkészítési jártasságot szereznek számítógépen és írógépen. Biztonsággal alkalmazzák a hivatali, gazdasági és kereskedelmi levelezés szabályait, kommunikációs, társalgási és protokoll ismereteket szereznek, mellyel képesek lesznek érvényesíteni egyéni és vállalati érdekeket. Marketing, pr, gazdasági, piaci, pénzügyi, számviteli alapismeretek mellett a magyar bankrendszer, továbbá a vállalkozások működésébe is betekintést nyernek, magabiztosságot kapnak az okmányirodák, cégbíróságok, közbeszerzési intézmények titkári, ügyviteli feladataiba.

A szakképesítés munkaterülete:

 • számítógépes adatbeviteli feladatokat végezni
 • külső és belső kapcsolatteremtő, kapcsolattartást és kapcsolat lezárását szolgáló iratokat, leveleket, egyéb dokumentumokat készíteni, szerkeszteni, sokszorosítani, kezelni, tárolni
 • számítógépes ügyviteli programcsomagokat alkalmazni
 • vezetni és kezelni a szervezet munkaerő-gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartásokat, iratokat
 • ellátni a feladatkörébe tartozó irodai készletgazdálkodási, reprezentációs feladatokat
 • ellátni a házipénztár kezeléséhez kapcsolódó feladatokat
 • ügyviteli munkafolyamatokat szervezni és irányítani
 • irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket, berendezéseket kezelni, használni
 • feladatkörében önállóan PR tevékenységet végezni
 • megfelelő rangsorolással kapcsolatot tartani munkatársakkal, ügyfelekkel, partnerekkel, külső szervezetekkel magyar és egy idegen nyelven
 • ügyintézői feladatokat ellátni magyar és egy idegen nyelven
 • leíró feladatokat végezni magyar és egy idegen nyelven
 • szervezeten belüli és kívüli rendezvényeket, programokat szervezni magyar és egy idegen nyelven
 

A képzés adatai

Szakmacsoport: Ügyvitel

Szint: emelt szintű szakképesítés

Képzési idő: 2 év, azaz négy félév.
Képzési forma: nappali, iskolai rendszerű szakképzés
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 80 óra.
Szükséges iskolai végzettség: érettségi bizonyítvány
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükséges

Elmélet: 40%
Gyakorlat: 60%

Tantárgyfelosztás
Szakmai és vizsgakövetelmények

Szakképzési útmutató

Szakmai követelménymoduljai:

Betölthető foglalkozások: Titkár(nő); Általános irodai adminisztrátor; Gépíró és szövegszerkesztő; Adatrögzítő, kódoló; Humánpolitikai adminisztrátor; Irodai szakmai irányító, felügyelő; Személyi asszisztens