Érettségi utáni szakképzések (2019/2020)

2021/2022-es TANÉV

13. évfolyamon indítandó szakképzések:

Jelentkezési lap

Szakképzési tájékoztató


1. Képző és iparművészeti munkatárs -Művészeti grafikus OKJ 4 0213 01

DSCN0507A képzés célja: A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az iskola elvégzése után grafikai tudásukat kamatoztathatják a mindig változó munkaerőpiacon. Nagy hangsúlyt fektetünk egyrészt a szabadkézi, másrészt a számítógépes grafikai alkalmazások megfelelő elsajátítására. Tanóráinkon előtérbe helyezzük az esztétikai és a kreativitás készségeinek fejlesztését.

A rajzórák alkalmával a tanulók megismerkednek a kockológia, a színtan, a helyes komponálás alapjaival, valamint az anatómiai ismeretek segítségével a portrékat készítenek élő modellek után. A sokszorosító grafikai tantárgy keretében a tanulók megtanulják a magas-és mélynyomtatás technikái közül a linómetszés, a papírmetszet, hidegtű stb. technikai kivitelezését. Jól felszerelt számítógépes termek állnak a diákok rendelkezésére, ahol elsajátíthatják az Adobe Photoshop, Indesign és Corel Draw stb. programok kezelő szintű használatát.

  • Szakmacsoport: Művészet, közművelődés, kommunikáció

 

  • Szint: emelt szintű szakképesítés

 

  • Képzési idő: Iskolai rendszerű szakképzési évfolyamon 2 év

 

  • Képzési forma: nappali, iskolai rendszerű szakképzés

 

  • Szükséges iskolai végzettség: érettségi bizonyítvány

 

  • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

 

  • Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

 

 • Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 160 óra.

Maximális beiskolázási létszám a NAPPALI, iskola rendszerű szakképzésre: 12 fő.

Jelentkezési lap


 


2. Képző és iparművészeti munkatárs – Művészeti és médiafotográfus OKJ 4 0213 01

turisztikaiA képzés célja: kreatív gondolkodású fotográfusok, designerek képzése, akik magas gondolati és esztétikai színvonalon végzik a kortárs trendeknek és piaci elvárásoknak megfelelő alkalmazott és autonóm fotográfiai, mozgóképi, valamint multimediális munkát. Fotografál, mozgóképet készít, képfeldolgozást, nyomdai előkészítést végez, webes felhasználásra tervez. Folyamatosan keresi a szakma technikai változásaiban rejlő új megoldásokat.
Érzékenyen reagál a kor kihívásaira, tervezői gondolkodásmóddal alkot, képi üzeneteket fogalmaz meg. Figyelembe veszi a fotóhoz, és más vizuális médiumokhoz kapcsolódó különböző értelmezések filozófia, szociológiai, művészeti aspektusait. Összehangolja a technológia hagyományában és újdonságaiban rejlő lehetőségeket saját alkotói elképzeléseivel.
A művészeti és médiafotográfus tanulmányai során alapos szakmai, művészi és művészettörténeti ismereteket sajátít el.

  • Szakmacsoport: Művészet, közművelődés és kommunikáció

 

  • Szint: emelt szintű szakképesítés

 

  • Képzési idő: Iskolai rendszerű szakképzési évfolyamon 2 év

 

  • Képzési forma: nappali, iskolai rendszerű szakképzés

 

  • Szükséges iskolai végzettség: érettségi bizonyítvány

 

  • Egészségügyi alkalmassági követelmények: nem szükségesek

 

  • Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

 

 • Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

Maximális beiskolázási létszám a NAPPALI, iskola rendszerű szakképzésre: 22 fő.

Jelentkezési lap