Rendezvény- és programszervezés (10072-12)

14. Rendezvény és program dokumentáció alapjai tantárgy 96 óra

14.1. A tantárgy tanításának célja

A rendezvény és program dokumentáció alapjai elméleti óra célja, hogy a hallgatók az alapvető rendezvényszervezési és konferencia - protokoll ismereteket sajátítsák el. Ismerjék meg és sajátítsák el a rendezvény szervezés forgatókönyv írását, tudjanak költséget tervezni, jártasak legyenek a rendezvény utómunkálataiban is.

14.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

A közismereti és szakmai tantárgyak egymásra épülésének meghatározására a kerettantervi fejlesztések későbbi időszakában kerül sor.

14.3. Témakörök

14.3.1. A Rendezvényszervezés folyamata, teendői, dokumentumai 48 óra

Az etikett és protokoll szabályai az üzleti életben

A rendezvények, munkaprogramok fajtái.

Rendezvény típusai és sajátosságai.

Rendezvényszervezés fogalma.

Rendezvényszervezés alapelvei.

Rendezvények szerepe a szervezetek életében és kommunikációjában.

Rendezvény- és programszervezés fázisai, dokumentumai.

Rendezvények forgatókönyve.

A briefing célja tartalmi előírásai.

A vendéglátás protokollszabályai

Protokoll adatbázis.

Képviseleti rendezvények: Kiállítások, bemutatók, fogadások.

Szervezeten belüli rendezvények (ünnepség, tárgyalás, értekezlet).

Külső szakmai rendezvények (protokollesemény, tanulmányút).

Kapcsolattartó rendezvények: külső és belső PR rendezvények.

A helyszín és a környezetet előkészítése a vendégek fogadásához.

Szolgáltatások rendelése a rendezvényekhez.

A rendezvény tárgyi feltételeinek biztosítása.

Multimédás eszközök használata. (projektor, stb.)

Céges arculatelemek.

Prezentációs anyagok cégről, termékről, szolgáltatásról.

A környezettudatosság szerepe, szempontjai a munka során.

A reklámajándékozás, reprezentációs kellékek fajtái, szerepük. 88

A rendezvény utómunkálatai.

Vezető szakmai programjának előkészítése.

A vezető hivatalos útjának előkészítése (szolgálati/cégautó biztosítása, szolgáltatások rendelése).

14.3.2. A PR szerepe a gazdasági életben, célja, feladata 48 óra

A marketing alapjai.

Marketingkommunikációs eszközök fajtái, jellemzőik.

A marketingmix elemei, eszközei.

A reklám funkciói.

A PR szerepe a gazdasági életben.

A PR célja, feladata.

A piackutatás fajtái, módszerei, felhasználási területe, funkciói, folyamata, módszerei.

Piackutatáshoz szükséges információk beszerzése.

Kutatási terv, kutatási jelentés.

Kérdéstípusok.

Kérdőívszerkesztés.

Piackutatási módszerek. (primer, szekunder)

A marketing és piackutatás kapcsolata

15. Rendezvény és program dokumentáció a gyakorlatban tantárgy 192 óra

15.1. A tantárgy tanításának célja

A rendezvény és program dokumentáció gyakorlati oktatásának célja, hogy a tanulók képesek legyenek a különböző rendezvények megszervezésében közreműködni, majd kellő gyakorlat után azokat átfogóan szervezni és lebonyolítani. A tanulók képesek legyenek önállóan forgatókönyvet készíteni. Alkalmazási szinten kell elsajátítaniuk a rendezvények előkészítéséhez, kalkuláció készítéséhez szükséges ismereteket. Képesek legyenek a lebonyolítási ütemterv elkészítésére, valamint a rendezvény értékelésére, a tapasztalatok összegzésére.

15.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

A közismereti és szakmai tantárgyak egymásra épülésének meghatározására a kerettantervi fejlesztések későbbi időszakában kerül sor.

15.3. Témakörök

15.3.1. Rendezvények forgatókönyvének elkészítése 96 óra

Forgatókönyv készítése.

Forgatókönyv készítésének főbb szempontjai, lépései.

A rendezvényszervezés folyamata, teendői, dokumentumai.

A rendezvények, munkaprogramok fajtái.

A programszervezés fázisai, dokumentumai.

Információs hálózati típusok, információs adattovábbítás.

Szervezeten belüli rendezvények (ünnepség, tárgyalás, értekezlet).

Külső szakmai rendezvények szervezése (protokollesemény, tanulmányút).

Kapcsolatottartás a médiával.

Sajtó- és médiahirdetések szervezése, bonyolítása.

15.3.2. Költségkalkuláció készítés, programokhoz, rendezvényekhez 96 óra

Projektköltségvetés.

A projektköltségvetés elemei.

A projektköltségvetés összeállítása. (Gantt-diagram szerepe)

Projektköltségvetéshez adatok szolgáltatása. 91

Költségkalkuláció készítése programokhoz.

Felmerülő költségek fajtái, csoportosításuk, elszámolásuk módja.

Árajánlat készítése, árajánlat kérése.

Szerződéskötés vállakozásokkal , a szerződéskötés menete.

Pénzügyi alapműveletek, fizetési módok.

A számlakiegyenlítés módjai