Mozgóképi animációkészítő

OKJ 54 213 03 0000 00 00

A képzés célja:

A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, társas és módszerkompetenciák).

A mozgókép készítő szakember kezeli a mozgófilm, videó-film, rajzfilm, számítógép animáció kép és hangkezelő programokat, valamint az ide kapcsolódó fotó, film, TV videó és világítás és hangtechnikai berendezéseket egyaránt.

Az animációs stúdiók különféle területein: beállításirajz készítő, képes forgatókönyv (storyboard) rajzoló, sík és plasztikus figuratervező, mozdulattervező rajzoló, háttérfestő feladatokat ellátni.

TV és filmstúdiókban segéd operatőri, világítástechnikai, hangtechnikai és számítógépes grafikus asszisztensi feladatokat látja el.

Az animációs- filmkészítő a síkművészet és az időben lejátszódó művészeti ágak területén (film- TV) az előzetesen megbeszélt követelmények és elgondolások rögzítésének alapján, is képes feladatait elvégezni.

Önálló vállalkozóként képes saját munkájának megtervezésére és szervezésére.

Szakmai vizsgáinak befejeztével a szakág különféle területein, felsőfokon folytathatja tanulmányait.

Szakmacsoport: Művészet, közművelődés, kommunikáció

Szint: emelt szintű szakképesítés

Képzési idő: 2 év, azaz négy félév.
Képzési forma: nappali, iskolai rendszerű szakképzés.
Szükséges iskolai végzettség: érettségi bizonyítvány

Elmélet: 30%
Gyakorlat: 70%

Tantárgyfelosztás

Szakmai és vizsgakövetelmények

Szakképzési útmutató

Szakmai követelménymoduljai:

0980-06 Művészetelméleti alapozás és ábrázolási gyakorlat
0981-06 Munkavállalással és vállalkozással kapcsolatos gazdasági és jogi ismeretek
0982-06 Kreatív szakmai tervezés
0987-06 Számítógépes grafikai programok használata, grafikai, tipográfiai
1018-06 Mozgókép készítő munkakörnyezet kialakítása, tervezés és kivitelezés
1019-06 Mozgókép és animációsfilm készítés
1020-06 Mozgókép és számítógépi mozgókép készítés
1021-06 Animációsfilm rajzolás

A munka jellege:
 A mozgóképi animációkészítő olyan vizuális és rajzi kultúrával rendelkező kreatív szakember, aki a grafika, az animáció és a 3D animáció különböző szakterületein (képgrafika, alkalmazott grafika, 3D grafika, animáció) önálló véleményalkotásra, esztétikai és szakmai feladatok igényes megoldására alkalmas.
Szakmai gyakorlat: Az első tanév végén az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 90 óra.
A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei: A szakképesítéshez, elágazáshoz rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése.
A szak elvégzése után: Tudása alapján alkalmas tanulmányai folytatására a különböző művészeti főiskolákon, egyetemeken, illetve munkát vállalhat nyomdaipari cégeknél, grafikai stúdióknál, animációs stúdiókban, online megjelenéseket kialakítandó cégeknél.