10611-12 Grafikai illusztrálás

1. Illusztrációs technikai gyakorlat - 32 óra/64 óra

A tantárgy tanításának célja:

 • Az illusztrációs tevezési folyamat gyakorlatának elsajátítása.
 • Az anyaggyűjtés, vázlatkészítés, a tervezői folyamat áttekintése.
 • Narratív tartalomhoz kapcsolódó illusztráció készítésének gyakorlata.
 • Különböző grafikai médiumok szerinti illusztrációkészítési gyakorlat.
 • Szakillusztráció készítésének gyakorlata.
 • Saját vizuális nyelv kialakításának gyakorlata.
 • Prezentációs gyakorlat.

Témakörök:

Manuális Illusztrációs technikák - 12 óra/20 óra

 • Manuális illusztrációk készítése rajzi eszközökkel
 • Manuális illusztrációk készítése festészeti eszközökkel
 • Manuális illusztrációk készítése montázs, kollázs és vegyes média technikával

Digitális  Illusztrációs technikák - 16 óra/38 óra

 • Digitális illusztrációk készítése vektorgrafikus programmal
 • Digitális illusztrációk készítése pixelgrafikus programmal
 • Illusztrációk készítése digitálizáló rajzi eszközökkel
 • Animált, mozgóképes illusztrációk készítése
 • Fotográfiai alapú illusztrációk készítése
 • Digitális illusztrációk készítése montázs, kollázs és vegyes média technikával

Sokszorosított grafikai Illusztrációs technikák - 4 óra/6 óra

 • Illusztráció készítése mélynyomtatási eljárással
 • Illusztráció készítése magasnyomtatási eljárással

2. Szakillusztrációs gyakorlat - 64 óra/64 óra

A tantárgy tanításának célja:

 • A szakillusztrációk különböző műfajainak megismerése.
 • A szakillusztrációk felhasználási lehetőségeinek megismerése.
 • A szakillusztráció tervezési folyamatának áttekintése.
 • Szakillusztrációs tervezési gyakorlat végzése.
 • Különböző tematika, tartalom és médium szerint az illusztrációs stílus, eszköz, megjelenési forma megválasztása.
 • Sorozatjellegű illusztrációk létrehozatala.
 • Szakillusztráció szövegkörnyzetbe való integrálása.
 • Anyaggyűjtés, vázlatkészítés, tervezés és végfelhasználás szerinti előkészítési és tervezési folyamat átlátása a prezentációig és az anyagleadásig.

Témakörök:

Szakillusztrációk tervezése - 32 óra/32 óra

 • Szakillusztráció készítése nyomtatott felületekre
 • Szakillusztráció készítése design felületekre
 • Szakillusztráció készítése online felületekre
 • Narratíva és történetmesélés
 • Jelteremtés és absztrakció
 • Illusztrációs stílusok és technikák alkalmazása

Kép és szöveg integrációja - 32 óra/32 óra

 • Képi tartalom és szöveg integrációja kiadványokban, könyvekben
 • Képi tartalom és szöveg integrációja tervezőgrafikai médiumokban
 • Képi tartalom és szöveg integrációja design felhasználásokban
 • Képi tartalom és szöveg integrációja online felhasználásokban
 • Képi tartalom és szöveg integrációja interaktív felhasználásokban