10588-12 Tervezés és technológia

1. Stílustan és szaktörténet - 122 óra/36+36 szabad sáv óra - 13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

A tantárgy tanításának célja:

 • A tantárgy felkészít a művészettörténeti és iparművészet történeti stíluskorszakok, stílusok, irányzatok felismerésére, szakmai alkalmazására.
 • A képző- és iparművészeti szakmák és szakmai irányok speciális történeti ismereteinek elsajátítása
 • A szakmatörténet felhasználási lehetőségei a tervezési és kivitelezési munkában, az anyag és eszközhasználat megismerésével segíti a gyakorlati alkalmazást.
 • A tantárgy lehetőséget biztosít arra, hogy a művészettörténet tantárgy kronológiáján felülemelkedve a szakmai feladatokhoz kötve ismertesse meg a tanulót a feladathoz kapcsolódó stílustörténeti fogalmakkal

Témakörök:

Stílustan - 12 óra

 • Művészettörténeti korszakok és stílusjegyeik
 • Képzőművészeti alkotások elemzése
 • Iparművészeti korszakok és stílusjegyeik
 • Iparművészeti alkotások elemzése
 • Önálló stílustani elemzések, összehasonlítások, projektmunkák
 • A képzőművészet, az iparművészet és a népművészet viszonya, határterületeik    

Szaktörténet - 24 óra +36 szabad sáv

 • Szakmatörténet alapjai
 • Szakmatörténet kezdetektől napjainkig
 • A szakma technológiai fejlődésének története
 • Szakmatörténeti ismeretek alkalmazása a tervezési folyamatban
 • Szakmatörténeti ismeretek alkalmazása a tervezés metodikában
 • Szakmatörténeti ismeretek alkalmazása a kortárs alkotásokban
 • Anyaghasználat a különböző történeti korszakokban

2. Technológia - 104 óra/108+36 szabad sáv óra

A tantárgy tanításának célja:

 • A szakma gyakorlásához szükséges anyagok, eszközök, berendezések megismertetése
 • Az anyagok, eszközök, berendezések felhasználási, használati, üzemeltetési lehetőségei, szabályai
 • Az elméleti felkészítés összekapcsolása a gyakorlati tevékenységekkel

Témakörök:

Anyagismeret - 54 óra + 18 szabad sáv óra

 • A szakmára jellemző alapanyagok felismerése, minőségének ellenőrzése,
 • Alapanyagok használata a kezdetektől napjainkig
 • Az alapanyagok megmunkálásához szükséges fizikai, kémiai tulajdonságok
 • Az alapanyagok csoportosítása felhasználásuk szerint
 • Különféle alapanyagok kiválasztásának szempontjai
 • Különféle alapanyagok beszerzése, előkészítése, biztonságos használatuk
 • Különféle alapanyagok minősítési jelzésrendszerének megismerése

Eszközismeret - 54 óra + 18 szabad sáv óra

 • A szakmára jellemző eszközhasználat, eszközök fejlődése a kezdetektől napjainkig
 • Eszközök és berendezések csoportosítása, osztályozása
 • Eszközök és berendezések használatának ismertetése
 • Eszközök kiválasztásának szempontjai
 • Eszközök és berendezések beszerzésének forrásai, használatra való előkészítésük, karbantartásuk, biztonságos használatuk
 • Eszközök és berendezések használati utasításainak, minősítési jelzésrendszerének megismerése, értelmezése
 • Eszközök és berendezések felismerése, minőségük ellenőrzése

3. Tervezés és gyakorlat - 540 óra +36 szabad sáv

A tantárgy tanításának célja:

 • A tantárgy feladata, hogy megismertesse a tanulót a szakmai tervezési, előkészítési és kivitelezési alapismeretekkel, tervezési módszerekkel. Felkészítse az önálló tervezési feladatok elvégzésére, kreatív tervezői gondolkozásra, és a tervek gyakorlati előkészítésére és megvalósítására.
 • A tantárgy felkészít a szakmai feladatok gyakorlati ellátására

Témakörök:

Tervezés - 135 óra

 • Az információgyűjtés formái, menete
 • A feladat vagy probléma meghatározásának módjai, menete
 • Motívumkeresés, gyűjtőmunka, tanulmányrajzok készítése hagyományos és számítógépes módszerekkel
 • Tervdokumentációk anyagainak elkészítése, összeállítása
 • Tanulmányrajzok alapján kreatív tervek készítése
 • A látvány egyszerű lerajzolását meghaladó ábrázolási formák, átlényegítés, absztrakció
 • Tervezéselmélet és alkalmazása
 • Tipográfiai alapismeretek és alkalmazásuk
 • Dokumentálás digitális és egyéb elektronikus eszközökkel
 • Prezentáció készítése és bemutatása
 • Munkafolyamat tervezése, időbeni ütemezése
 • Portfólió kialakítása bemutatása és fejlesztése
 • Szakmai rajz értelmezése, felhasználása a tervezési folyamatban
 • Eszközök megválasztásának szempontjai, használata a tervezésben

Anyag- és eszközhasználat - 135 óra

 • Tradicionális és korszerű eszközök használata
 • Anyagok és eszközök megválasztásának szempontjai a gyakorlatban
 • Anyagok, eszközök és berendezések használata a kivitelezési munkában
 • Anyagok előkészítése, megmunkálása, állagmegóvása, raktározása, mozgatása
 • Eszközök és berendezések üzemeltetése és karbantartása
 • Alapanyagok, eszközök beszerzése
 • Az eszközök és berendezések használati utasításainak, minősítési jelzésrendszerének megismerése, értelmezése
 • Az eszközök és berendezések felismerése, minőségének ellenőrzése
 • Szakmai rajz, szakmai utasítások értelmezése, alkalmazása a kivitelezési folyamatban

Műhely- és műteremhasználat - 135 óra

 • Műhely- és műteremkörnyezet
 • A szakmai munkához szükséges eszközrendszer
 • Szakműhely, műterem kialakításának, működtetésének és fenntartásának alapismeretei
 • Munkavégzés tradicionális és korszerű műhelyben és műtermi környezetben
 • A közvetlen műhelykörnyezet kialakítása az adott kivitelezési feladathoz a zavartalan munkavégzéshez

Kivitelezés - 135 óra + 36 szabad sáv

 • Feladatértelmezés
 • Felkészülés a feladat önálló kivitelezésére
 • Munkafolyamat és ütemterv meghatározása
 • Szakmai konzultáció
 • Szakmai rajz, szakmai utasítások értelmezése, alkalmazása a kivitelezési folyamatban
 • Saját tervek felhasználása a kivitelezés során
 • Anyag- és technológiai ismeretek megfelelő felhasználása a kivitelezés során
 • A kivitelezett munkadarab tárolása, csomagolása, szállítási előkészületei
 • A munkadarab bemutatása, installálása, kiállítása
 • A munkadarab tervezésének és kivitelezésének dokumentálása