Magánszálláshely minősítő munkatárs

Magánszálláshely Minősítő Munkatárs

A képzés célja:

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik képesek lesznek a magánszálláshelyekkel kapcsolatos minősítési folyamatot véghezvinni, megismerik a minősítési követelményeket, szabályokat és azokat betartatni. Képes lesz önálló, felelős, szakmai, szervező, gazdálkodó és lebonyolító tevékenységet végezni.

Feladatprofl:

Figyelemmel kíséri és alkalmazza a magánszálláshelyek létesítésére és működtetésére vonatkozó speciális szakmai feltételeket, jogszabályokat. Kreatvan használja a szálláshelyek szakmai információs és kommunikációs rendszerét. Elkészít a kapcsolódó feljegyzéseket, ellenőrzési tervet készít. Operatv irányítói, végrehajtói és ellenőrzési feladatokat lát el a magánszálláshelyek szolgáltatásainak különböző munkaköreiben, főfolyamataiban.

Tematka:

1.modul: Hatékony kommunikáció - 8 óra

 • Kommunikáció fogalma funkciója és a személyiség
 • A meggyőző és hatékony kommunikáció
 • A nonverbális kommunikáció csatorna elemei
 • Ellenvetések kezelése
 • Kulturált viselkedés és etket szabályok a társas érintkezés során
 • Különböző konfiktusok és kezelésük módszerei
 • Kultúratpusok és kommunikáció

2. modul: Szálláshelyek ismerete – 22 óra

 • Munka-, Baleset-, Tűzvédelem
 • Adminisztráció
 • Tárgyi és személyi feltételek
 • Épület, külső megjelenése megjelenítése
 • Magánszálláshely feladat - munkakör kapcsolata
 • A 239/2009 (X.20.) Korm. Rendelet - Magánszálláshely tpusai, felszereltsége
 • Utazási irodák kapcsolatai, Magyarország turizmusának jellemzői
 • Szabadidő eltöltésének lehetősége
 • Lakberendezés alapjai
 • A lakberendezői tervezés elmélete

3.modul: Digitális írástudás - 10 óra

 • Operációs rendszer ismeret, Adatárolás – adatrögzítés
 • Táblázatkezelő prg. használatának alapjai (pl. excel, openofce calc)
 • Böngésző programok használata, Levelezés, Adatovábbítás, google fók
 • létrehozása
 • Példahonlapok átekintése
 • Egy 3D lakberendező és Benjamin Moore online színező program bemutatása
 • A minősítési kérdőív feldolgozása informatkai szempontok alapján

4.modul: Magánszálláshelyek minősítésének folyamata - 10 óra

 • Szálláshelyeket minősítése
 • Szálláshelyek tpusai, komfortokozatai, felszereltségei
 • A vendéglátó szolgáltatásai: szállás, étkezés, információk, programok
 • Tanúsítási szabályok, tanúsító védjegy rendszer használata
 • Helyzetgyakorlatok

5. modul: Szakterület gyakorlat - 10 óra

 • Minősítési szabályok gyakorlat alkalmazása
 • Szálláshelyek tpusainak, komfortokozatainak, felszereltség szintjeinek gyakorlat elemzése

A program sikeres elvégzésével a résztvevők képesek lesznek a minősítési folyamatot a gyakorlatban is alkalmazni.

A program zárásának feltételei:

 • Az összes modul sikeres teljesítése.
 • A képzési díj befzetése, a képzési szerződésnek megfelelő összegben és időpontban.
 • A képzés alatt a hiányzás nem haladta meg a képzési program óraszámának 10%-át.

A képző intézmény a program sikeres elvégzéséről tanúsítványt állít ki.