KITEX Szakmai nyelvvizsga

A KIT Szakmai nyelvoktatási és Vizsgaközpont akkreditált nyelvvizsgahelye

A KITEX idegenforgalmi és kereskedelmi szakmai nyelvvizsgát azoknak az idegenforgalomban, illetve kereskedelemben tanulók és dolgozók számára ajánljuk, akiknél a diploma megszerzésének vagy a munkakör betöltésének feltétele az államilag elismert szaknyelvi nyelvvizsga, illetve alap-, közép- vagy felsőszintű nyelvismeret szükséges a szakma sikeresebb gyakorlásához.

A vizsga nyelve: angol, vagy német

Vizsgaszint: alapfok (B1), középfok (B2), felsőfok (C1). A viszga lehet szóbeli, írásbeli és komplex.

Az egyes viszgaészekre külön is lehet jelentkezni. Komplex vizsgára jelentkezés esetében a sikeres részvizsgáról bizonyítványt bocsátunk ki, a másik részvizsga sikertelensége ellenére is.

A vizsga egynyelvű: közvetítőkészséget (fordítás, tolmácsolás) nem mér.

Jelentkezés:
A jelentkezés online történik! A KITEX Kereskedelmi Szaknyelvi Vizsgára vagy a KITEX Idegenforgalmi Szaknyelvi Vizsgára jelentkezni a KIT Szakmai Nyelvoktatási és Vizsgaközpont internetes címén – www.kitex.hu - lehet, a vizsgahelyszín megjelölésével.

Értesítés a vizsga időpontjáról és helyéről:
A vizsga időpontjáról és helyéről legalább 12 nappal a vizsgát megelőzően saját online vizsgázói felületén tájékozódhat a vizsgázó.

Bővebb információk:

KIT Szakmai Nyelvoktatási és Vizsgaközpont
 

E-mail: kitex@kit.hu
Honlap: www.kitex.hu

 

   

Aktuális vizsganaptár

Alap- és felsőfokú vizsga csak a januári vizsgaidőszakban van.

A mindig aktuális vizsgák időpontjai a következő címen érhetők el: http://www.kitex.hu/vizsgainformaciok/vizsganaptar

Nyelvvizsgadíjak (angol, német):

  Szóbeli Írásbeli Komplex
Alapfok 10.000 Ft 11.000 Ft 20.000 Ft
Középfok 13.000 Ft 15.000 Ft 27.000 Ft
Felsőfok 14.000 Ft 17.000 Ft 30.000 Ft

A vizsgadíj kiegyenlítése az egyéni online oldal útmutatóját követve banki átutalással vagy bankkártyás fizetéssel történhet.

Bankszámlaszám: FHB Bank Zrt. 18203332-06013876-40010017
(http://www.kitex.hu/vizsgainformaciok/nyelvvizsgadijak-(angol,-nemet))

A nyelvvizsgadíj visszatérítéséről bővebb információ a Vizsgaszabályzatban.

 

Eredmények közzététele, megtekintés:

A vizsgák letétele és értékelése után az eredmények elektronikus úton lekérdezhetőek 30 napon belül a vizsga letétele után, előre közölt időpontban a Vizsgaközpont honlapján, a vizsgázó online felületén. A vizsgázó minden írásban teljesített nyelvvizsga feladatát a feladatok megoldásával és az értékelési útmutatóval egyetemben, valamint szóbeli teljesítményének értékelését megtekintheti a Vizsgaközpontban, és saját megoldásairól kézzel másolatot készíthet. Kiskorú vizsgázók esetében a szülő, illetve gondviselő is  megtekintheti a dolgozatot. A megtekintéskor szaktanárok ingyenes konzultációt  biztosítanak.

A megtekintés a Vizsgaközpont által meghatározott és közölt időtartamon belül online regisztrációt követően zajlik.