Környezetvédelmi technikus

OKJ 54 850 01

A képzés adatai:

Szakmacsoport: Környezetvédelem-vízgazdálkodás
Ágazat: XXIII
Képzési idő: 4 tanév
Szint: emelt szintű szakképesítés
Képzési forma: nappali, iskolai rendszerű szakképzés.
Iskolai előképzettség: 8. általános iskolai bizonyítvány
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükséges
Elmélet: 60%
Gyakorlat: 40%

Szakmai és vizsgakövetelménye

A képzés célja:

Önállóan vagy mérnöki irányítással mérőműszerek segítségével megállapítja a környezetszennyező anyagok és egyéb egészségkárosító tényezők nagyságát, koncentrációját, a kiértékelt eredmények alapján meghatározza a tennivalókat.

A szakképesítés jellemzői:

 • alkalmazni a szakmai előírásokat,
 • a környezeti adatokat nyilvántartani,
 • feltárni a különböző technológiák szennyező forrásait, - a szennyezőanyag-kibocsátásokat nyilvántartani,
 • nyilvántartani a védett természeti értékeket, a szennyezett területeket, - adatszolgáltatást végezni,
 • részt venni környezetvédelmi tervek készítésében,
 • méréseket végezni, értékelni,
 • mennyiségileg felmérni, és analitikai vizsgálatnak alávetni a különböző szennyezéseket (víz, levegő, talaj) és hulladékokat,
 • közreműködni a bírság kiszabásában,
 • közreműködni levegő-, víz- és talajvédelmi feladatokban,
 • részt venni hulladékgazdálkodási, szennyvízkezelési feladatokban,
 • részt venni a fenntartási, kezelési feladatokban, a környezetvédelmi ellenőrzésben, szabálysértési ügyek intézésében,
 • pályázatírási és megvalósítási munkákban részt venni,
 • kapcsolatot tartani a környezet- és természetvédelmi hatóságokkal, önkormányzati területen a lakossággal,
 • közreműködni a környezetvédelmi jogszabályok, biztonságtechnikai előírások betartatásában,
 • üzemi megbízotti területen közreműködni a környezetbarát eljárások kidolgozásában és
 • bevezetésében, valamint felvilágosítani a dolgozókat a használt berendezések káros hatásairól, és a védekezés módjáról,
 • szakhatósági területen kivizsgálni a bejelentéseket.

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

 • 5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;
 • 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.