Informatikai rendszergazda

OKJ 54 481 04

Szakmacsoport: Informatika
Tanulmányi terület: Audiovizuális módszerek és média-szakismeretek
Szint: emelt szintű szakképesítés

Képzési idő:
Nappali rendszeren 4 év, azaz nyolc félév.
Képzési forma: nappali, iskolai rendszerű szakképzés.
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 160 óra.
Szükséges iskolai végzettség: érettségi bizonyítvány
Egészségügyi alkalmassági követelmények: nem szükséges

Elmélet: 40%
Gyakorlat: 60%

A képzés célja:

A szakmát elvégző kis- és közepes vállalatok, intézmények, szervezetek informatikáért felelős vezetőjének közvetlen munkatársa, vagy kihelyezett informatikai szolgáltatásokat végző cégben első szintű támogatói feladatokat lát el.
Megfelelő mélységű (elméleti és gyakorlati) informatikai, hálózati ismeretei birtokában részt vesz a munkahely infokommunikációs hálózatának kialakításában és működtetésében. Koncepcionális kérdésekben feladata elsősorban a döntések előkészítése, míg megvalósításban a koordináló feladatok ellátása. Együttműködik a rendszerszervezőkkel, szoftverfejlesztőkkel.
Felelősségi körébe tartozik a vállalatnál működő informatikai hálózati eszközök, szerverek és munkaállomások, továbbá az informatikai alkalmazások összehangolt működésének és folyamatos frissítésének biztosítása, melynek révén hozzájárul a szervezet teljesítményének folyamatos növeléséhez, a szervezet céljainak eléréséhez.

A szakképesítés munkaterülete:

 • Irodai alkalmazások, multimédiás és kommunikációs alkalmazások telepítése,
 • Számítógépek és perifériáik hardveres szerelése, karbantartása és javítása,
 • Munkaállomások operációs rendszerének telepítése és karbantartása,
 • Munkájában alkalmazza az alapvető hálózati fogalmakat és technológiákat,
 • Hálózati operációs rendszereket telepít, üzemeltet és karbantart,
 • Alapvető Internetes szolgáltatásokat telepít és karbantart,
 • Helyi hálózatokat épít ki, felügyeli és menedzseli,
 • LAN/WAN hálózati eszközöket telepít, konfigurálása és üzemeltetése,
 • LAN/WAN hálózatok tesztelése, hibaelhárítása,
 • LAN/WAN hálózatok biztonságának biztosítása,
 • Kisebb otthoni, irodai (SOHO) és közepes méretű hálózatok hálózatfelügyeleti és hálózattervezési feladatainak elvégzése,
 • Informatikai biztonsági eszközöket, tűzfalakat és vírusvédelmi szoftvereket telepít és konfigurál,
 • Munkavállalással, vállalkozással kapcsolatos ismereteket hasznosít,
 • Kisebb projekteteket menedzsel,
 • Adatbázisokat kezel, műveleteket végez,
 • Programozási alapismeretek birtokában, alkalmazói és/vagy webes feladatokat old meg,
 • Webes kiszolgálói rendszert üzemeltet,
 • Vezeték nélküli hálózatot telepít, konfigurál és üzemeltet,v
 • VoIP rendszereket telepít, konfigurál és üzemeltet,
 • Virtualizált kiszolgálói környezetet üzemeltet.

Szakmai követelménymoduljai:

 • 10815-12 Információtechnológiai alapok
 • 10817-12 Hálózatok, programozás és adatbázis-kezelés
 • 10826-12 Szakmai életpálya-építés, munkaszervezés, munkahelyi kommunikáció
 • 10827-12 Hálózati operációs rendszerek és szolgáltatások
 • 10828-12 Vállalati hálózatok üzemeltetése és felügyelete

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök: Alkalmazásprogramozó, Alkalmazási rendszergondozó, Informatikai alkalmazásfejlesztő, Adatbázis-tervező és -üzemeltető, Informatikai és kommunikációs rendszereket kezelő technikus, Egyéb szoftver- és alkalmazásfejlesztő, -elemző.