Turisztikai szervező, értékesítő

OKJ 54 812 03

A képzés célja:

A turisztikai szervező, értékesítő szakember korszerű szakmai és gazdálkodási ismeretekkel, továbbfejleszthető tudással rendelkezik. A vállalkozás teljes körű tevékenységét végzi, irányítja, szervezi és ellenőrzi vezetői szinten (utazási irodában, idegenforgalmi hivatalokban, fizető-vendéglátás területén, szabadidőközpontokban). Közreműködik a felsővezetői döntést igénylő üzleti, gazdálkodási, pénzügyi, marketingtervek kidolgozásában. Komplex feladatokat önállóan végrehajt, irányít és ellenőriz. Összeállítja a vállalkozás árualap-kínálatát; reklámozza, kialakítja a cég arculatát. Megszervezi a turisztikai termékek értékesítését, figyelemmel kíséri a gazdasági szempontok érvényesülését. Folyamatos kapcsolatot tart a turisztikai piac szereplőivel. Gondoskodik a folyamatos munkamenet biztosításáról.

A szakképesítés munkaterülete:

  • komplex módon átlátni a vállalkozás valamennyi munkafolyamatát, és a felső vezetés utasítása alapján irányítani működtetni a vállalkozás internetes oldalát
  • közreműködni a vállalkozás üzleti stratégiájának, szervezeti működésének kialakításában, illetve a cégarculat meghatározásában
  • összeállítani a vállalkozás árualap-kínálatát, megszervezni az értékesítés munkafolyamatait
  • komplex feladatokat végrehajtani, irányítani, ellenőrizni (továbbképzések szervezése, bonyolítása, pályázatok készítése)
  • üzleti kapcsolatot tartani a turisztikai piac szereplőivel
  • biztosítani a folyamatos munkamenetet a vállalkozás minden munkaterületén
 

A képzés adatai:

Szakmacsoport: Vendéglátás-turisztika

Szint: emelt szintű szakképesítés

Képzési idő: 2 év, azaz négy félév.
Képzési forma: nappali, iskolai rendszerű szakképzés.
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 160 óra.
Szükséges iskolai végzettség: érettségi bizonyítvány
Egészségügyi alkalmassági követelmények: nem szükséges

Elmélet: 40%
Gyakorlat: 60%

Tantárgyfelosztás

Szakmai és vizsgakövetelmények

Szakképzési útmutató

Szakmai követelménymoduljai: