Fakultációs programok

Nyelvi képzések

KEZDŐ SZINT

Időtartam: 48 óra/félév
Díja: tanulóinknak 20.000 ft/félév

A képzés célja: egyrészről felzárkóztatás azon tanulók részére, akiknek nehézségeik vannak a nyelvtanulással, ill. nem tanultak még angol nyelvet, másrészről lehetőséget biztosítunk az alapfokú C típusú nyelvvizsga megszerzésére.

A tanórákon kiemelten foglalkozunk a szöveghallgatási készség fejlesztésével. Minden foglalkozáson kommunikációs készségfejlesztő gyakorlatokat végzünk játékos módon, mely által felkészítést nyernek az életszerű szituációk megfelelő kezelésére.

A választékosabb önkifejezés érdekében szókincsfejlesztő gyakorlatok is szerepelnek a tanfolyami előírásunkban. Mindezek mellett érdekes témájú szövegértési gyakorlatokkal egészítjük ki a nyelvtanulást.

 

HALADÓ SZINT

Időtartam: 48 óra/félév
Díja: tanulóinknak 20.000 ft/félév

A képzés célja: egyrészt a tehetséggondozáson alapszik, másrészt a középfokú C típusú nyelvvizsga megszerzését helyezi előtérbe.

A foglalkozásokon nagy hangsúlyt fektetünk a középszintű nyelvvizsga témakörök feldolgozására ill. a szóbeli részfeladatok begyakorlására. A kommunikációs készségeket igyekszünk izgalmas feladatokkal fejleszteni.

Havonta szintzáró tesztek, levelek írásával mérjük a tanulók tudásszintjét. Nyelvvizsga típusú hallgatási gyakorlatokkal is segítjük a nyelvvizsga sikeres teljesítését.

Tovább fontosnak tartjuk a szókincs bővítését is.

 

Informatikai képzések

A TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0993 “Leonardo Média Akadémia Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium stratégiai fejlesztése” projekt keretében megvalósuló szakkör megnevezése:

MacOS szoftverek megismerése

I. témakör

A Mac OS X az Apple Computer operációs rendszere.

 1. Mac OSX felépítésének bemutatása.
 2. System preferences beállításai
 3. Hálózatkezelő rendszer használata
 4. Az operációs rendszer alatt futtatható alkalmazások (Address Book, Automator, DVD player, FontBook)
 5. Az operációs rendszer alatt futtatható alkalmazások (iChat, Image Capture, iSync)
 6. Az operációs rendszer alatt futtatható alkalmazások (Mail, Preview,  QuickTime, Safari, TextEdit)

II. témakör

Az iLife a digitális életünk központi szereplője, pontosabban az azt alkotó programok. Az iTunes, az iPhoto, az iDVD, az iWeb, a GarageBand és az iMovie.

 1. iTunes felépítésének, működésének bemutatása.
 2. Gyakorlati feladatok megoldása iTunes-al.
 3. iPhoto felépítésének, működésének bemutatása.
 4. Gyakorlati feladatok megoldása iPhoto-val.
 5. iDVD felépítésének, működésének bemutatása.
 6. Gyakorlati feladatok megoldása iDVD-vel.
 7. iWeb felépítésének, működésének bemutatása.
 8. Gyakorlati feladatok megoldása iWeb-el.
 9. GarageBand felépítésének, működésének bemutatása.
 10. Gyakorlati feladatok megoldása GarageBand-el.

III. témakör

Az iWork az Apple irodai szoftvercsomagja a Mac OS X operációs rendszerhez. A csomag részei a Pages szövegszerkesztő, a Keynote prezentációkészítő és a Numbers táblázatkezelő program.

 1. Pages felépítésének, működésének bemutatása.
 2. Karakter és bekezdés szintű formázások
 3. Stílusok alkalmazása a dokumentumban
 4. Objektumok, táblázatok beillesztése, formázása.
 5. Dokumentum szintű formázások, Nyomtatási beállítások
 6. KeyNote felépítésének, működésének bemutatása.
 7. Prezentációk készítése, diák használata
 8. Szöveges elemek, táblázatok formázása
 9. Diagramok használata
 10. Grafikus objektumok kezelése
 11. Dokumentum szintű formázások, Nyomtatási beállítások
 12. Numbers felépítésének, működésének bemutatása.
 13. Cellák szerkesztése
 14. Képletek és függvények használata
 15. Diagramok használata
 16. Dokumentum szintű formázások, Nyomtatási beállítások

IV. témakör

Az iMovie az OS X alapvető videószerkesztő programja.

 1. Videó importálása, Videó vágása, effektezése
 2. Zene, hangeffektek hozzáadása, Feliratozás
 3. Feltöltés YouTube-ra közvetlenül, Apple Media Browser