Diákmunka – JOBDIÁK

JOB DIAK LOGO

A JOB DIÁK Iskolaszövetkezet 2010. június 30-án egyfelől azzal a céllal jött létre, hogy középiskolás tanulók, főiskolás és egyetemista nappali tagozatos hallgatók számára változatos munkalehetőséget és tisztes jövedelemforrást biztosítson, illetve segítse a diákokat későbbi karrierterveikben.

Másfelől a cégek, munkáltatók számára biztosít olyan munkaerő forrást, mellyel létszámigényeiket gyorsan, alacsony költségvetéssel és rugalmasan képesek szervezni.
A JOB DIÁK Iskolaszövetkezet adatbázisa több ezer beregisztrált diákot számlál. Nagy hangsúlyt fektet a stabil, folyamatos munkalehetőség megteremtésére, a korrekt ügyvitelre és a munkabérek pontos utalására.

A szövetkezet befogadó intézménye a Leonardo Média Akadémia Gimnázium és Szakgimnázium.

Elérhetőségek:
4400 Nyíregyháza, Vay Ádám krt. 4-6.,Univerzum üzletház fsz. 22. iroda

Kapcsolattartás:
Email: jobdiak@gmail.com
Telefon: 06 (30) 859-8399
Honlap: www.jobdiak.hu
Az iroda nyitvatartása: Munkanapokon 08.30-16.00

Szabályzat:

I. Szövetkezetünk kizárólag 16. életévét betöltött, nappali tagozatos hallgatókat, diákokat foglalkoztat.

II. A tevékenység megkezdése előtt "Belépési nyilatkozatot" kell nyomtatott, olvasható betűkkel kitölteni,külön figyelmet fordítva a pontos adószámra, TAJ számra mivel jövedelem csak ez alapján számfejthető, valamint a bank részére történő átutalás miatt pontos bankszámlaszámra! Munkavégzést követően a tárgyhót követő hónap 02-ig, a tagnak kötelessége leadni és kitölteni a munkabér számfejtéséhez szükséges adatokat és nyomtatványokat (különösképpen: adószám, TAJ szám, iskolalátogatási igazolás, belépési nyilatkozat, bankszámlaszám).

III. A tagsági viszony létesítésekor érvényes "Nappali tagozatos iskolalátogatási igazolást" kell Szövetkezetünknél leadni. A tagsági viszony fenntartása érdekében a Tag köteles tanulói jogviszonyát folyamatosan igazolni, tagságát minden évben - felsőoktatási intézmény esetén évente kétszer, szeptember 01-30 és február 01-28 között, középiskolai intézmények esetén évente egyszer szeptember 01-30 között köteles új iskolalátogatási igazolással meghosszabbítani, valamint érvényes diákigazolványát hozzájárulásával lemásolni. Ennek az elmulasztása esetén tagsági viszonya törléssel automatikusan megszűnik. Külföldi állampolgárság esetén a Szövetkezet jogosult közvetlenül is igazolást kérni az oktatási intézménytől. Szövetkezetünk Igazgatósága sem polgári jogi (kártérítési), sem pedig büntetőjogi felelősséget nem vállal a valóságnak nem megfelelő tanulói jogviszony igazolásért, ugyanakkor – kötelezettségének megfelelően –eljárást kezdeményez a tudomására jutott esetben. Az iskolalátogatási igazolás késői leadása, illetve hibás, hiányos adatok megadása esetén a jövedelmet csak a következő havi-, vagy pótátutalással lehet megkapni,melynél az adott hónapra érvényes adójóváírás azonban csak egyszer érvényesíthető.

IV. A tagsági díj: 500 Ft, amely az első jövedelemből kerül levonásra. A fenti részjegyet Szövetkezetünk kilépéskor, vagy a törlést követő személyes elszámolás során visszafizeti. Szövetkezetünkbe történő belépéssel – a részjegy levonását követően -- a tagsági viszony megszűnéséig, a tagnak lehetősége van munkát vállalni.

V. A munkavégzés alapján munkaszerződést kell kötni, mely szerződés szerint munkaviszony jön létre.

VI. A banki átutalások a ledolgozott hónapot követő hónap 10-én, ha ez hétvégére esik, akkor az azt követő munkanapon történnek.

VII. A jövedelmek kifizetése bank részére történő átutalással történik. Szövetkezetünk hiányos, vagy helytelen adatszolgáltatás esetén az átutalást nem tudja teljesíteni. A bank által hibás adatok miatt visszaküldött jövedelmeket a helyes adatok megadását követően pótátutalással intézzük.

VIII. A tagsági viszony megszüntetését a Tag kizárólag két alkalommal teheti meg, továbbiakban foglalkoztatni nem áll módunkban. Kilépés csak nyitvatartási időben történik! Hétfőtől–péntekig 08.30– 16.00.

IX. Fel nem vett jövedelmeket a Szövetkezet esedékesség napjától számított max. 3 hónapig őriz meg, ezt követően a Szövetkezet bankszámláján jóváírásra kerül.

X. A Tag tudomásul veszi, hogy – nyilatkozata alapján - az adóévi keresetéből Szövetkezetünk a megfelelő rendelkezések szerint adóelőleget von.

XI. Szövetkezetünk az adott évi keresete, illetve költségtérítései alapján minden tagnak a következő év január 31-ig adóigazolást biztosít, mely alapján (egyéb jövedelmeit is figyelembe véve) önállóan köteles személyi jövedelemadó bevallását elkészíteni.