Digitális Témahét

A digitális témahét ( április 8-12.) keretein belül megrendezett héten a gyakorlati feladatokat a tanulók tanáraik iránymutatásával,

csapatmunkában oldották meg. A véletlenszerűen összeállított csoportoknak a feladat megoldása mellett az együttműködésre is törekedniük kellett.

A diákoknak egy digitális rajzot, egy 5 képből álló fotósorozatot és egy videót kellett létrehozni.

A 6 fős csapatok kifejezetten élvezték a munkát. A hét során rengeteg tapasztalatot szereztek és elkészültek a feladatokkal is.