Érettségi utáni szakképzések (2017/2018)

2017/2018-as TANÉV

13. évfolyamon indítandó szakképzések:

Jelentkezési lap

Szakképzési tájékoztató

 

1. Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető  OKJ 54 481 03

 

rendszergazdaA képzés célja: a szakmát elvégző kis- és közepes vállalatok, intézmények, szervezetek informatikáért felelős vezetőjének közvetlen munkatársa, vagy kihelyezett informatikai szolgáltatásokat végző cégben első szintű támogatói feladatokat lát el.
Megfelelő mélységű (elméleti és gyakorlati) informatikai, hálózati ismeretei birtokában részt vesz a munkahely infokommunikációs hálózatának kialakításában és működtetésében. Koncepcionális kérdésekben feladata elsősorban a döntések előkészítése, míg megvalósításban a koordináló feladatok ellátása.

Együttműködik a rendszerszervezőkkel, szoftverfejlesztőkkel.

Felelősségi körébe tartozik a vállalatnál működő informatikai hálózati eszközök, szerverek és munkaállomások, továbbá az informatikai alkalmazások összehangolt működésének és folyamatos frissítésének biztosítása, melynek révén hozzájárul a szervezet teljesítményének folyamatos növeléséhez, a szervezet céljainak eléréséhez.

 • Szakmacsoport: Informatika
 • Szint: emelt szintű szakképesítés
 • Képzési idő: Iskolai rendszerű szakképzési évfolyamon 2 év
 • Képzési forma: nappali, iskolai rendszerű szakképzés
 • Szükséges iskolai végzettség: érettségi bizonyítvány
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 160 óra.

Maximális beiskolázási létszám a NAPPALI, iskola rendszerű szakképzésre: 22 fő.

Jelentkezési lap


2. Grafikus OKJ 54 211 04

DSCN0507A képzés célja: A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az iskola elvégzése után grafikai tudásukat kamatoztathatják a mindig változó munkaerőpiacon. Nagy hangsúlyt fektetünk egyrészt a szabadkézi, másrészt a számítógépes grafikai alkalmazások megfelelő elsajátítására. Tanóráinkon előtérbe helyezzük az esztétikai és a kreativitás készségeinek fejlesztését.

A rajzórák alkalmával a tanulók megismerkednek a kockológia, a színtan, a helyes komponálás alapjaival, valamint az anatómiai ismeretek segítségével a portrékat készítenek élő modellek után. A sokszorosító grafikai tantárgy keretében a tanulók megtanulják a magas-és mélynyomtatás technikái közül a linómetszés, a papírmetszet, hidegtű stb. technikai kivitelezését. Jól felszerelt számítógépes termek állnak a diákok rendelkezésére, ahol elsajátíthatják az Adobe Photoshop, Indesign és Corel Draw stb. programok kezelő szintű használatát.

 • Szakmacsoport: Művészet, közművelődés, kommunikáció
 • Szint: emelt szintű szakképesítés
 • Képzési idő: Iskolai rendszerű szakképzési évfolyamon 2 év
 • Képzési forma: nappali, iskolai rendszerű szakképzés
 • Szükséges iskolai végzettség: érettségi bizonyítvány
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 160 óra.

Maximális beiskolázási létszám a NAPPALI, iskola rendszerű szakképzésre: 12 fő.

Jelentkezési lap


3. Pedagógiai- és családsegítő OKJ 54 140 02

A képzés célja: a pedagógiai- és családsegítő részt vesz a közvetett pedagógiai munkában, illetve annak előkészítésében. Közreműködik a tanórai, a tanórán és intézményen kívüli, és az óvodai foglalkozások előkészítésében és lebonyolításában. A pedagógus tanórai, foglalkozási felkészülését segíti szemléltető eszközök készítésével és adminisztrációs feladatok ellátásával. Részt vesz a gyermekek, tanulók szabadidős tevékenységének szervezésében. Gondozási feladatokat végez, elsősegélyt nyújt, tevékenyen részt vesz a higiénés szokásrendszer kialakításában.

Felügyeli, kíséri a gyermekeket, tanulókat vagy csoportokat. Kapcsolatot tart az intézmény fenntartójával, az ifjúsági referenssel és/vagy ifjúságsegítővel, gyermekvédelmi felelőssel, valamint a szociális és jóléti intézményekkel. Kapcsolatba lép a hátrányos helyzetű gyerekekkel és családjaikkal. Hátrányos helyzetű gyereket, családot támogat. Családpedagógiai gondozási feladatokat végez. Részt vesz az intézményi adminisztrációs feladatokban, dokumentálásban.

 • Szakmacsoport: Oktatás
 • Szint: emelt szintű szakképesítés
 • Képzési idő: Iskolai rendszerű szakképzési évfolyamon 2 év
 • Képzési forma: nappali, iskolai rendszerű szakképzés
 • Szükséges iskolai végzettség: érettségi bizonyítvány
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 160 óra.

Maximális beiskolázási létszám a NAPPALI, iskola rendszerű szakképzésre: 22 fő.

Jelentkezési lap


4. Művészeti és médiafotográfus OKJ 54 344 01

A képzés célja: kreatív gondolkodású fotográfusok, designerek képzése, akik magas gondolati és esztétikai színvonalon végzik a kortárs trendeknek és piaci elvárásoknak megfelelő alkalmazott és autonóm fotográfiai, mozgóképi, valamint multimediális munkát. Fotografál, mozgóképet készít, képfeldolgozást, nyomdai előkészítést végez, webes felhasználásra tervez. Folyamatosan keresi a szakma technikai változásaiban rejlő új megoldásokat.
Érzékenyen reagál a kor kihívásaira, tervezői gondolkodásmóddal alkot, képi üzeneteket fogalmaz meg. Figyelembe veszi a fotóhoz, és más vizuális médiumokhoz kapcsolódó különböző értelmezések filozófai, szociológiai, művészeti aspektusait. Összehangolja a technológia hagyományában és újdonságaiban rejlő lehetőségeket saját alkotói elképzeléseivel.
A művészeti és médiafotográfus tanulmányai során alapos szakmai, művészi és művészettörténeti ismereteket sajátít el.

 • Szakmacsoport: Művészet, közművelődés és kommunikáció
 • Szint: emelt szintű szakképesítés
 • Képzési idő: Iskolai rendszerű szakképzési évfolyamon 2 év
 • Képzési forma: nappali, iskolai rendszerű szakképzés
 • Szükséges iskolai végzettség: érettségi bizonyítvány
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

Maximális beiskolázási létszám a NAPPALI, iskola rendszerű szakképzésre: 22 fő.

Jelentkezési lap


5. Szoftverfejlesztő OKJ 54 213 05

turisztikaiA képzés célja: hogy megtanulja a szoftver alkalmazás fejlesztését, az alkalmazásokat megtervezni és fejleszteni. Elsajátítja a tervezett fejlesztéshez szükséges technológiákat az elterjedt szabványokat, protokollokat. Tanulmányai során szert tesz az alkalmazások előállításához szükséges kliens oldali és szerver oldali fejlesztői eszközök használatára, objektumorientált rendszerek paramétereire és szolgáltatásaira. Az alkalmazás tervezés keretében megtanulja elemezni a felhasználói követelményeket, a fejlesztések célkitűzéseit. Funkcionális, logikai és fizikai rendszertervet készíteni egy elterjedt módszertani, illetve rendszer alkalmazásokat. A funkcionális egységeket valamely algoritmus leíró eszközzel tudja megtervezni. Rendszerré integrálja és optimalizálja a modulokat és forrásanyagokat. Megtanulja kialakítani a működéshez szükséges környezetet, telepíteni és beüzemelni az alkalmazásokat.

 • Szakmacsoport: Informatika
 • Szint: emelt szintű szakképesítés
 • Képzési idő: Iskolai rendszerű szakképzési évfolyamon 2 év
 • Képzési forma: nappali, iskolai rendszerű szakképzés
 • Szükséges iskolai végzettség: érettségi bizonyítvány
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 160 óra.
 • Szakmai és vizsgakövetelménye

Maximális beiskolázási létszám a NAPPALI, iskola rendszerű szakképzésre: 22 fő.

Jelentkezési lap


6. Vendéglátásszervező OKJ 54 811 01

IMG_20141218_165213A képzés célja: A Vendéglátásszervező‐vendéglős legyen képes a vendéglátásban vezetői, szervezői, gazdálkodási feladatokat ellátni, magas szintű, korszerű szakmai és gazdálkodási ismeretekkel és továbbfejleszthető tudással. A vendéglátó vállalkozások és az étkeztetési, vendéglátó ipari szolgáltatásokat nyújtó egységek üzemeltetéséhez szükséges tervezői, vezetői, szervezői, gazdálkodási feladatokat lát el. A vendéglátó egységekben végzi, irányítja, szervezi, ellenőrzi az árubeszerzést, a raktározást, a termelési, az értékesítési és szolgáltatási tevékenységeket. Összeállítja a vendéglátó egység kínálatát, bemutatja, reklámozza az egység szolgáltatásait, kialakítja az üzletpolitikát, a marketingstratégiát, a cégarculatot. Kapcsolatot tart, kommunikál magyar és idegen nyelven a vendégekkel, az egység üzletfeleivel és a hatóságokkal. Gondoskodik a vendéglátó egységekben a biztonsági‐, munka‐ és tűzvédelmi, környezetvédelmi, higiénia, élelmiszerbiztonsági előírások betartásáról.

 • Szakmacsoport: Vendéglátás-turisztika
 • Szint: emelt szintű szakképesítés
 • Képzési idő: Iskolai rendszerű szakképzési évfolyamon 2 év
 • Képzési forma: nappali, iskolai rendszerű szakképzés
 • Szükséges iskolai végzettség: érettségi bizonyítvány
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 160 óra.
 • Szakképzési évfolyamunkon a tanuló gyakorlati képzése a gazdálkodó szervezetnél – a tanuló és a gazdálkodó szervezet között – gyakorlati képzés céljából megkötött írásbeli tanulószerződés alapján folyik.
 • Szakmai és vizsgakövetelménye

Maximális beiskolázási létszám a NAPPALI, iskola rendszerű szakképzésre: 22 fő.

Jelentkezési lap