LEO GYM (konditerem)

Használati Szabályzat

A Leonardo Média Akadémia Szakképző Iskola és Gimnázium által üzemeltetett LEO GYM (fantázianevű) Fitness terem Házirendje!

Helye: 4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 9. I. em. (hamarosan új helyen: a Nyíregyházi SZC Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma, 4400, Nyíregyháza, Krúdy Gyula utca 32.)

A Házirend célja, hogy meghatározza a LEO GYM Fitness teremben (továbbiakban konditerem) tartózkodó személyek egymás közötti magatartását és azokat az alapvető szabályokat, melyek a kulturált szolgáltatói tevékenység magas színvonalon történő végzése érdekében elengedhetetlenek, továbbá előírja, a konditerem rendeltetésszerű használatára, állagának megőrzésére, biztonságos üzemeltetésére szolgáló más szabályokban nem rögzített követelményeket.

KÉPGALÉRIA

 

Általános szabályok

A konditerem területe csak rendeltetésének megfelelően használható. A konditermet egy időben maximum 10 fő használhatja.

A konditerem szolgáltatásait kizárólag nyitvatartási időben lehet igénybe venni:

 • Hétfő – Péntek: 07:00  – 20:00 óráig,
 • Szombat: 07:00 – 16:00 óráig.

A konditerem minden használója KÖTELES

 • betartani a jelen szabályzatban foglaltakat.
 • megőrizni a terem rendjét és tisztaságát.
 • csak sportfelszerelésben, váltócipőben tartózkodni, illetve edzeni, továbbá váltáscipőt használni.
 • a futógépek folyamatos használatát 30 percben maximálni.
 • érvényes diákigazolványát a terem kulcsának felvételekor a portásnak leadni, aki bejegyzi az ügyeletes füzetbe érkezése, illetve távozása időpontját.
 • a zárási időpontokra tekintettel a létesítményt egynegyed órával előtte elhagyni.
 • minden használat előtt ellenőrizni a gépek és a felszerelések állapotát, amennyiben rendellenesség, vagy műszaki hiba észlelhető, azt haladéktalanul közölni kell.
 • törülközőt használni.
 • az eszközöket csakis a rendeltetésüknek megfelelő gyakorlathoz használni.
 • a szabad súlyokat használatkor rögzíteni a rúdhoz.
 • a használt eszközöket a gyakorlat befejezése után visszatenni a helyére.
 • a sérülések megelőzése érdekében az edzés előtt megfelelő bemelegítés végzése ajánlott.

 

A konditerem területén TILOS

 • a dohányzás, alkohol, kábítószer és tiltott doppingszerek fogyasztása.
 • minden olyan tevékenység, amely a konditerem szolgáltatási tevékenységén kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért.
 • veszélyes anyag vagy tárgy (robbanóanyagok, fegyverek stb.) illetve állat bevitele.
 • mezítláb, zokniban vagy papucsban edzeni!
 • belépni utcai cipőben!
 • a gépek áthelyezése!
 • a súlyokat és a tárcsákat padra rakni, dobálni!
 • minden, másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenység.
 • hogy fedetlen testrész érintkezzen a padokkal, higiéniai okok miatt.

 

Csak megfelelő sportöltözetben (sportcipő, trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. A teremben váltócipő használata kötelező! Papucsban, szandálban, illetve mezítláb történő edzés nem engedélyezett. Utcai cipő és ruha viselete tilos.

A sportterekbe kizárólag zárható műanyag palackban vihető be ital. Az edzőgépeket és eszközöket kizárólag rendeltetésszerűen, a vendég alkatának és erőnlétének megfelelően, saját felelősségre használhatja.

A gépek és eszközök használatát követően minden használó, a gépeket alaphelyzetének, az eszközöket rendszeresített tárlóhelyére történő visszahelyezéssel köteles hátrahagyni. Törölköző használata a gépeken kötelező, melyről a vendégek saját maguk gondoskodnak.

A személyi higiénia fenntartása végett, kérjük a kardió gépek használat utáni fertőtlenítését – különös tekintettel az érzékelő- és kapaszkodó felületekre. A fertőtlenítő szerek a kiírásnak megfelelő szekrényben van elhelyezve, amit az üzemeltető biztosít.

Amennyiben a konditerem területén az üzemeltető a tevékenysége illetve szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására reklámanyagot készít, készíttet, (mozgókép vagy fénykép) és esetleg azokon, bármely vendég is feltűnik, a vendég a reklámanyagon megjelenésével összefüggésben az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel.

Az üzemeltető a sportszolgáltatásokat igénybe vevő tanulókról statisztikai adatnyilvántartást vezet. Az üzemeltető a vendégek adatait kizárólag saját nyilvántartásához használja, azt harmadik félnek nem adhatja ki.

A vendégek biztonsága érdekében, a konditerem területén kamerás megfigyelő rendszer működik.

Sportszolgáltatásaink igénybevétele előtt ajánlott orvosi vizsgálatot végeztetni, amely tájékoztat az aktuális fizikai állapotról, illetve feltárja az esetleges kizáró okokat. A konditerem bármely eszközét és szolgáltatását kízárólag saját felelősségére veheti mindenki igénybe.

A Házirendben szereplő előírások súlyos vagy folyamatos megszegése esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor. Eredménytelenség estén az üzemeltető jogosult a vendéget távozásra felszólítani, illetve tagjai sorából időlegesen, vagy végleg kizárni. A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.

A létesítmény területén minden vendégre kötelező érvényű a rend és tisztaság betartása, másik vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés.

A berendezések nem rendeltetésszerű használatából eredő károkat, a vendég köteles megtéríteni. A terem nem rendeltetésszerű használatából eredő kárt a károkozóval téríttetjük meg, felelős hiányában az adott időszakban közösen használók kötelesek egyenlő mértékben megtéríteni a kárt! A konditerem üzemeltetője nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért, amennyiben azok a Házirend be nem tartásából, illetve a vendégek felelőtlen viselkedéséből erednek, valamint az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, értékekért. Szándékos rongálás, lopás vagy kirívó házirendsértés végleges eltiltással jár!

Az öltözőkben hagyott értéktárgyakért nem áll módunkban felelősséget vállalni. A talált tárgyakat minden vendég a portán köteles dokumentálás mellett leadni.

A konditerem területén bekövetkező bármilyen rendkívüli eseményt az elsődlegesen észlelő az üzemeltetőnek az iskolatitkárságon köteles késedelem nélkül jelezni.

Rendkívüli eseménytől függően, késedelem nélkül telefonon értesítendő:

 • 104 Mentők (baleset esetén)
 • 105 Tűzoltóság (tűz esetén)
 • 107 Rendőrség (rendbontás esetén)
 • 112 Általános segélyhívó

A Házirendet az üzemeltető saját belátása szerint bármikor módosíthatja, illetve kiegészítheti.

A konditerem Házirendje minden szolgáltatást igénybe vevő vendég számára az iskola honlapján elérhető és áttekinthető.

A szolgáltatások igénybevétele a Házirend automatikus elfogadását jelenti!

A konditerem sportterületeire belépni csak érvényes személyre szoló azonosító kártyával lehet. Minden szolgáltatás térítés ellenében vehető igénybe.

Térítési díj: 3.000 Ft/hó (LMA tanulók részére), 5.000 Ft (külsősök részére)

Az azonosító kártyát a havi térítési díj befizetésével minden hónapban érvényesíteni kell az iskolatitkárságon! Érvénytelen azonosító kártyával a belépést a portán lévő dolgozó megtagadja.

 

Az első alkalommal minden vendégnek kötelező kitölteni az iskolatitkárságon rendszeresített adatlapot, amellyel elfogadja a létesítmény mindenkori házirendjét, valamint átveszi a személyes beléptető kártyáját, amelyre rögzítésre kerül az összes későbbi havi bérletvásárlása. Az azonosító kártya névre szóló, át nem ruházható.

Az azonosító kártyát minden alkalommal a portásnak át kell adni. A kártya elvesztése esetén az új kártya pótlása 500 Ft. Az első belépés magába foglalja a nyilvántartásba vételt is.

Felelősségtudat:

 • a többi vendéget semmilyen módon nem zavarom,
 • betegen nem látogatom a konditermet, egyben kijelentem, hogy ismert, a tevékenységben gátló vagy másra veszélyes betegségem nincs.

Ha szükséged van edzésterv összeállításra, táplálkozási tanácsadásra, illetve egyéb kérdésed merülne fel,  írj a leonardo@mediaakademia.hu email címre.

 

A fentieket tudomásul veszem és elfogadom.

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 01.

 

LMA vezetősége

 

Letölthető .pdf dokumentumként!